Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Jubilee of Farmers, Fishermen and Laborers

Something different for common folks, a fluvial procession, a parade, a trade exhibit, a seminar were held in succession last 25 August in Dagupan City to culminate the month long celebration of the Jubilee of Farmers, Fishermen and Laborers. The festive mood was highlighted by Archbishop Socrates B. Villegas celebrating the Holy Eucharist in Pangasinan with a choir composed of the persons with disabilities from AVRC accompanying (see inset photo). The simple but meaningful message of the Archbishop follows.

Mga minamahal kong mga magsasaka, mga mangingisda, mga manggagawa. Ipagpaumanhin po ninyo, Tagalog po talaga ang homiliya, sapagkat unang pagkakataon ko dito, sa buong buhay ko na magmisa ng Pangasinan. At….sana ho..,sana ho…mga magsasaka, mga mangingisda at mga manggagawa sana maliwanag sa inyong pagkaunawa na ako’y naghandang magmisa ng Pangasinan sa unang pagkakataon para sa inyo.

Ano ang dahilan ng ating Jubilee for Farmers, Fishermen and Laborers? Sa February 2013 ay ipagdiriwang natin ang ating Golden Jubilee ng Archdiocese ng Lingayen- Dagupan, at bilang paghahanda, bawat sektor ng simbahan ay nagdiriwang ng maliit na Jubilee bilang paghahanda sa malaking Jubilee sa February 2013. Ano po tayo? Ano po ang dahilan ng ating Jubilee?

Una sa lahat, “PASASALAMAT”. Isipin ninyo kung mayroong mangingisda pero wala ng mga isda, o mayroong magsasaka pero walang matabang lupa, o mayroong manggagawa pero walang trabaho. Ano kaya ang buhay na iyon? Mga minamahal kong mga kapatid na mangingisda, magsasaka at manggagawa, ang ibig kong sabihin, kaya mayroong isda ang tubig, kaya mayroong taba ang lupa, kaya mayroon tayong tagagawa na manggagawa ay dahil sa Diyos. Diyos po lamang ang pwedeng maglagay ng isda sa dagat. Diyos po lamang ang pwedeng magpausbong ng pananim at Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng lakas para gumawa. Sa unang dahilan, salamat sa Diyos mayroon tayong isda, salamat sa Diyos mayroon tayong matabang lupa, salamat sa Diyos mayroon tayong lakas para makagawa.

Pero ang pangalawang dahilan mga minamahal kong kapatid na magsasaka, mangingisda, at manggagawa ay ito: Kahit maraming isda sa dagat kung walang mangingisda, paano na iyon? Kahit napakataba ng ating lupa kung walang magtatanim, paano na iyon? Kahit napakaraming gawain kung lahat ay tinatamad na gumawa, anong kwenta ng gawain? Ibig sabihin, sa hapong ito, hindi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos, tayo’y nagpapasalamat sa mga mangagawa, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda sapagkat sila ang ginagamit ng Diyos upang ang isda ay makarating sa ating kusina, upang ang mga palay ay makarating sa ating sinaing, upang ang mga gawain ay magkaroon ng lugar.

Pero ang pangatlong dahilan kung bakit tayo ay naririto, ang pagtitipon natin ay hindi lamang pagtitipon ng mga manggagawa, mangingisda at magsasaka. Ito rin po ay pagtitipon ng mga nakikinabang sa inyong gawain. Ang totoo naman ay ganito: may isda ang ilog, ang dagat, may mangingisda, eh paano kung walang bumili? May magsasaka mayroong tumutubo, may itinanim, may inani, eh paano kung ayaw bilhin o ayaw pansinin? Mayroong pera, mayroong plano ang arkitektor, mayroong plano ang  elektrisyan, may pwedeng gumawa, eh paano kung ayaw magpagawa? Ang ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga kapatid, ang pangatlong dahilan ng ating pagtitipon ngayong hapon ay pagpapasalamat sa mga tumatangkilik, tumutulong sa mga magsasaka, pagpapasalamat sa mga tumutulong sa mga manggagawa, mangingisda at magsasaka at pasasalamat sa daan na tumutulong sa kanilang gawain dito sa mundo.

Sa hapong ito, nag-aalay tayo ng Misa, sapagkat sa Diyos lamang natin matatagpuan ang  tunay na kahulugan ng gawa ng tao. Sa Misang ito, sasabihin natin sa Panginoon, Salamat po. Sa Misang ito sasabihin natin sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, Salamat po. Sa Misang ito, sasabihin natin sa mga hindi magsasaka, hindi mangingisda, hindi manggagawa subalit tumatangkilik sa kanilang gawain, Salamat po. Amen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

wordpress statistics