Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Archive for February 2017

Walk for Life 2017

Message of Archbishop Socrates B Villegas

February 18, 2017, 430am

Salamat sa Council of the Laity ng Pilipinas na siyang nanawagan para sa Walk for Life. Kaming mga pari at obispo ay kasama ninyong laykong lingkod sa bawat hakbang. Hindi kami mauuna baka hindi kayo makasunod. Hindi kami maglalakad sa likod baka maiwanan ninyo kami. Maglalakad kaming ng mga obispo at pari katabi ninyo. Kaagapay. Kaibigan. Kasama sa paglalakad. Sa Luneta pantay pantay tayo. Sabay sabay.

Narito tayo para sa Walk for Life alang alang sa mga hindi na makalakad dahil sa kasalanan natin sa kanila. Hindi sila makalakad dahil pinatay at tayo ay natakot makisangkot. Hindi sila makalakad dahil natatakot na baka sila ang isunod na barilin. Hindi makalakad dahil lulong sa droga. Hindi makalakad na pinatay ng mga addict nabulagan ng isip. Hindi makalakad dahil sa ating mga kasalanan dahil sa buhay.

Ang Walk for Life ay para sa kanila. Lalakad tayo at tatayo para sa kanila.

Ang Walk for Life ay hindi para ipagtanggol ang drug addict o ang mga mamamatay tao. Ang kriminal ay dapat arestuhin, kasuhan, hatulan at ikulong upang iwasto ang pagkakamali. Dapat patunayan ang pagkakasala sa korte ng batas hindi sa batas ng bala.

Ang Walk for Life ay hindi protesta kundi paninindigan para sa kabanalan ng buhay ng bawat tao na galing sa Diyos. Ang Walk for Life ay Walk for God.

Bakit madaling araw? Sapagkat sa mga oras na ito natin natutuklasan ang bangkay sa bangketa o malapit sa basurahan. Ang madaling araw na sana ay oras ng bagong simula ay nagiging oras ng luha at takot dahil sa mga pinatay sa magdamag.

Sa mga ganitong oras noong Disyembre 30, 1896 nagsimula maglakad si Dr Jose Rizal simula Fort Santiago patungong Luneta para bitayin ng firing squad.  Ang parusang bitay ay saliwa sa kabanalan ng buhay ng tao. Sa halip na bitay, linisin natin ang kapulisan, ayusin ang husgado at higpitan palakad sa bilangguan. No to death penalty. Yes to the reform of the criminal justice. Nananawgan po kami sa Congress na hayaang bumoto ang Kongresista ayon sa konsensiya. Ang partido politika ay pansamantala. Ang konsensiya ang tinig ng Diyos na nakatanim sa ating kalooban. Igalang ang konsensiya.

Marami pa pong kasalanan sa buhay na dapat natin labanan. ABCDE…

Abortion ay kasalanan sa buhay ng sanggol. Ang sanggol ay taong anak natin. Ang mahinang sanggol ay biyaya ng Diyos. Ang bawat sanggol ipagtanggol! Kapag hindi natin nilabanan ang aborsyon, aabot tayo sa pagpatay sa mga yagit ng lipunan. Ang taong yagit sa tingin ng iba ay taong iniligtas at mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga mahihina at mistulang yagit. Kapatid natin sila.

Blasphemy ay paglapastangan sa ngalan ng Diyos. Kung ang Diyos ay hindi na ginagalang susunod na hindi igagalang ang mga nilikha ng Diyos. Ang lahat ng kasalanan sa Diyos ay nagsisimula sa blasphemy o pagyurak sa karangalan ng Diyos. Kapag lapastangan sa Diyos, sigurado lapastangan din sa Inang Kalikasan, lapastangan sa magulang, lapastangan sa kapwa, lapastangan sa buhay.

Corruption ay nakakamatay ng tao. Ang corruption ay pagnanakaw lalo na sa mga mahihirap. Perang dapat ipampagamot, perang pambili ng bigas, perang pamasahe sa bus, perang pantapal sa bubong na tumutulo, kinukupit ng mandarambong! Ang luha ng mahihirap na pinagnanakawan ng corrupt ay alam ng Diyos. Hindi kayo pwedeng magnakaw habampanahon. Alam ng Diyos ang lahat.

Droga ay laban sa buhay. Pinapatay ng droga ang taong gumagamit pati na ang mga inosenteng biktima nila. Rape dahil sa droga. Nakaw dahil sa droga. Patayan dahil sa droga. Marami ng buhay na winasak ang droga. Ang Walk for Life ay kontra droga. Ang Walk for Life ay hindi pagtatanggol sa drug addict at drug pusher. Masama ang droga. Nakakamatay ang droga.

Execution ay pagpatay. Dating tawag ay bitay, naging salvaging, naging summary execution, naging EJK. Ang pagpatay, ito naman ay gawin ng kriminal o kaya ay ipataw ng gobyerno bilang death penalty, pagpatay pa rin yan. We cannot teach that killing is wrong by killing those who kill. It also increases the number of killers.

Malapit ng sumikat ang araw. May pag asa tayo. Huwag matakot sa dilim. Huwag mamuhay sa takot. Kumakalat ang takot at pananakot. Tinatakot tayong papatayin. Tinatakot tayo at nagpapatakot tayo. Walang mananakot kung hindi tayo magpapatakot.

Harapin natin ang nananakot at ipakita natin ang ating lakas ng loob. Humarap tayo sa nagbabanta at ipakita na kasama natin ang Diyos na ating lakas. Hindi nila tayo maaaring takutin dahil mas malakas ang tiwala natin sa Diyos.

Bayang may tiwala sa Diyos. Huwag matakot. Lakad na para sa BUHAY! Walk for Life!​

 

Circular 2017-6: Lay Members of the Archdiocesan Synod

February 14, 2017

Memorial of Saints Cyril and Methodius

Circular 2017-6

RE: Lay Members of the Archdiocesan Synod

Reverend Parish Priests, Chaplains and Directors of Pastoral Stations:

In our earnest desire to make the forthcoming Second Synod of Lingayen Dagupan pastorally meaningful, we have now reached a point when we have to name the lay members of the synod.

It is meritorious to be reminded of these pertinent canons in the Code of Canon Law:

Canon 460. A diocesan synod is a group of selected priests and other members of the Christian faithful of a particular church who offer assistance to the diocesan bishop for the good of the whole diocesan community.

Canon 463 #1 and #5. Lay members of the Christian faithful must be called to the diocesan synod as members and are obliged to participate in it in a manner to be determined by the diocesan bishop.

The sole authority to issue summons to the synod rests on the archbishop. In the spirit ofcommunio, I now invite the Reverend Parish Priests, Chaplains and Directors of Pastoral Stations to nominate one lay member of the synod:

1.1.       From the Vicariate of Saints Peter and Paul, one lay representative per parish or pastoral station between 18 to 25 years old;

1.2.       From the Vicariate of the Epiphany, one lay representative per parish or pastoral station between 26 to 35 years old;

1.3.       From the Vicariate of Saint Thomas Aquinas, one lay representative per parish or pastoral station between 36 to 45 years old;

1.4.       From the Vicariate of Saint Dominic, one representative per parish or pastoral station between 46 to 55 years old;

1.5.       From the Vicariate of Saint Vincent, one representative per parish or pastoral station between 56 to 65 years old.

In the choice of the parish nominee, the parish priest must consider the person’s good standing in the parish community and the person’s availability to participate fully both in the pre-synodal meetings and the celebration of the synod itself from September 2 to 9, 2017.

The parish priest must make a written nomination of the parish representative to the undersigned indicating the age and attesting to the good standing in the parish community before March 31, 2017.

Please advise the parish nominee for the synod to be present at the Chrism Mass on Holy Thursday at the Cathedral of Saint John the Evangelist during which the summons will be properly issued.

The choice of the parish nominee for the synod carries great pastoral value. Please be prudent in making the nomination keeping in mind only the good of the Church. Thank you even now for acting on this directive.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

Circular 2017-5: Annual Clergy Retreat

February 16, 2017

Circular 2017-5

Annual Clergy Retreat

Reverend Fathers:

As decided during our clergy meeting, our CLERGY ANNUAL Retreat will be a preached retreat to be held in July in preparation for the September Archdiocesan Synod.

The first retreat batch will be held on July 17 to 21 and the second retreat batch will be from July 24 to 28 both at the Betania Retreat House in Pansol, Los Banos Laguna.  The retreat director will be Father Noel Jetajobe, a professor of Sacred Scriptures at the Mary Help of Christians Theology Seminary. The retreat conferences will focus on the biblical foundations of Communio in preparation for our Synod whose theme is COMMUNIO AS GIFT AND MISSION.

The annual spiritual retreat is an obligation imposed on us by Church laws as indicated in Canon 276 par. 4.

The coordinator of the first batch of retreatants will be Father Antonio Ray Quintans while the coordinator of the second batch will be Father Jim Cerezo.

All diocesan and religious priests exercising ministry within the Archdiocese of Lingayen Dagupan must enlist in any of the two groups by making a reservation at the Chancery before Palm Sunday April 8.

Please make arrangements that the parish sacramental needs are attended to while you undergo the spiritual retreat by coordinating with the other priests who will join the other batch.

Every batch will go together by common transport to and from the retreat house.

Please choose your retreat batch and block off the dates in your schedule. Thank you for your generosity in the pursuit of priestly piety.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

 

Circular 2017-4: Prayer for Vocations

February 6, 2017 Memorial of Saint Pedro Bautista and Companions

Circular 2017-4 RE: Prayer for Vocations

My dear people of God:

The prayer for priestly vocations is a pastoral priority of the Church. Let us unite in prayer for vocations from February 11 to March 25 this year. Enclosed is the Oratio Imperata for Vocations for 2017 in English, Tagalog and Pangasinan to be prayed in all Masses in the archdiocese.

This prayer must be prayed in all our Catholic schools before the first subject for the class day is taught.

From the hands of Mary Help of Christians I know our seminaries will be blessed with holy vocations.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS Archbishop of Lingayen Dagupan

——————-

ORATIO IMPERATA FOR VOCATIONS

To be prayed after Communion before the Post Communion Prayer in all Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan from February 11 Memorial of Our Lady of Lourdes until March 25, Solemnity of the Annunciation

Leader: Let us all kneel to pray for vocations

Jesus Good Shepherd you have just fed us with your Body and Blood. As you rest in our hearts, listen too to the fears and anxieties we carry. Let our response be:

People: Send holy vocations to our seminary

Hatred, violence and oppression have wounded us, send us courageous priests and seminarians to be heralds of truth, justice and grace. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary

Misery, poverty and distress afflict so many, send us generous priests and seminarians to set your people free from the shackles of sin. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary

Fear, discouragement and restlessness trouble multitudes, send us priests and seminarians who can show your face of hope for the world. Let us pray

People: Send holy vocations to our seminary

Doubts, distrust and reluctance prevent our youth from deciding to follow you, set the hearts of our youth on fire to follow you. Let us pray

People: Send holy vocations to our seminary

Impurity, selfishness and pleasure seeking blind our souls, bless our youth with pure hearts to see your face and seek holiness. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary.

Leader: God our Father look upon your Church in Lingayen Dagupan celebrating the Year of the Parish and preparing to celebrate our Second Synod this September. Send us holy vocations to set your people free and spread the fire of your love to all, through Christ our Lord.

Mary Help of Christians, pray for us.

—————————

ORATIO IMPERATA PARA SA BOKASYON

Dadasalin pagkatapos ng Pakikinabang bago ang Panalangin Pagkapakinabang sa lahat ng Misa sa Arkidiyosesis ng Lingayen-Dagupan mula ika-11 ng Pebrero, Paggunita sa Mahal na Birhen ng Lourdes hanggang sa ika-25 ng Marso, Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayg ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation)

Namumuno:  Magsiluhod tayong lahat at manalangin para sa mga bokasyon. Ang ating itutugon sa bawat panalangin:

Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Mahal naming Hesus, aming Mabuting Pastol, kami’y binusog mo ng iyong Katawan at Dugo.   Sa pananahan mo sa aming mga puso, pakinggan mo ang aming mga pangamba at pagkabahala.   Manalangin tayo

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Sinusugatan kami ng pagkamuhi, karanasan at pang-aalipin, isugo mo sa amin ang mga pari at seminaristang may taglay na tapang upang maging mga kasangkapan ng katotohanan, katarungan at biyaya.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Kay raming pinahihirapan ng kasawian, kahirapan at kalituhan, isugo mo sa amin ang mga pari at seminarista na bukas-palad upang palayain ang iyong bayan sa tanikala ng kasalanan.  Manlangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Ginagambala ng takot, panghihina ng loob at kabalisaan ang iyong bayan, isugo mo sa amin ang mga parin at seminarista na makapagpapakita ng iyong mukha ng pag-asa para sa sangkatauhan.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Pinipigil ng pag-aalinlangan, kawalang pagtitiwala at pag-aatubili ang pagpapasya ng kabataan na tumugon sa iyong pagtawag, pag-alabin mo ang puso ng aming mga kabataan na sumunod sa iyo.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Kahalayan, pagkamakasarili at pansariling kaluguran ang bumubulag sa aming mga kaluluwa, pagpalain mo ang aming mga kabataan upang magtaglay ng malinis na puso na makakakita ng iyong mukha at maghahangad ng kabanalan.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Namumuno:

Ama naming mapagmahal, masdan mo ang iyong sambayanan sa Lingayen-Dagupan na nagdiriwang ng Taon ng Parokya at naghahanda para sa pagdiriwang ng Ikalawang Sinodo sa darating na Setyembre.  Magsugo ka ng banal na bokasyon upang magpalaya sa iyong bayan at magpaningas ng iyong pag-ibig sa lahat.  Hinihiling naming ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Maria, Tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami.

———————-

ORATIO IMPERATA PARA BOKASYON

To be prayed after Communion before the Post Communion Prayer in all Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan from February 11 Memorial of Our Lady of Lourdes until March 25, Solemnity of the Annunciation

Lider: Ontalimokor tayo ya mandasal para bokasyon.

Jesus, Maong a Pastol, pinesel Mo kami na Laman tan Dalam. Diad panaayam  Mod kapusoan mi, dengel  Mo pa ray pakatatakotan tan panpapagaan ya sasakbaten mi. Say ebat tayo:

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Asugat itayo na bosolan, kaguloan tan panaglames, mangibaki kad sikami na masebeg iran papari tan seminarista ya manangibawag na katwaan, katunongan tan grasya. Mandasal tayo:

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Dakerakel so maneermen, maniirap tan nagogonigon, mangibaki kad sikami na mabonlok a papari tan seminarista ya mangokbar na golongolong na kasalanan. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Nasisigen so dakerakel lapud takot, pakaandi-ilalo tan onganget, mangibaki Kad sikami na papari tan seminarista ya mangipanengneng na lupam a ilalo para mundo. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Manesebel ed saray kalangweran ya ontumbok ed sika lapud panduarua, kulang ed talek, tan tanlindwaan, parlangan Moy kapusoan na saray kalangweran ya ontumbok ed Sika. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Inkarumsis, inkaagom tan panaanap na likeliket so manbubulag ed saray kamarerwa tayo, bendisionan Mo ray kalangweran na malinis a puso pian nanengneng day lupam tan anapen day kasantosan. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Lider:

Dios ya Ama mi, lingis Mo’y Simbaan na Lingayen-Dagupan a mansisilibra na Taon na Parokya tan manpaparaan ed say Kumadwan Synod ed say arapen a Septiembre. Mangibaki Ka ray mansanton bokasyon ya mangiter na kawayangan ed saray totoom tan mangikayat na apoy na panangarom ed amin, lapud si Cristo a Katawan mi.

Ina, Mananulong na saray Cristiano, ipikasi mo kami.

Circular 2017-3: Renewal Seminar for Lay LIturgical Ministers

February 3, 2017

Memorial of Saint Blaise, Martyr

ALD Circular 2017-3

RE: Renewal Seminar for Lay Liturgical Ministers

My dear brothers in ministry:

In the spirit of the Year of the Parish being observed by the Catholic Church in the Philippines and in eager anticipation of the Synod of Lingayen Dagupan in September this year, having as its vision the renewal of the Church, I am now pleased to inform you that the renewal seminars for extraordinary ministers of Holy Communion and lectors/commentators will start on February 11 until May 30 this year.  Kindly read the attached calendar of renewal seminars for every parish.

The installation of the new and renewed lay liturgical ministers will be held at the Principal Parish Mass on Pentecost Sunday, June 4.

Please be reminded of the following regulations with regard to lay liturgical ministers considered NORMATIVE and OBLIGATORY in the Archdiocese of Lingayen Dagupan without any exceptions.

1.    The Ministry of Readers is open for the Catholic laity between 13 to 30 years old. The Reader must have received full Christian initiation, i.e. baptized, confirmed and have received First Communion. If married, they must be canonically married and living exemplary Christian life. They must be fluent in Pangasinan and English.

2.   The Extraordinary Ministers of Holy Communion must be MALE between 25 to 50 years oldand must have received full Christian initiation, i.e. baptized, confirmed and have received First Communion. If married, they must be canonically married and living exemplary Christian life.

3.   Readers and Extraordinary Ministers of Holy Communion who have served for three consecutive years and were obliged to take a break from their liturgical ministry may return to the liturgical ministry provided:

3.1        they have engaged in the ministry of catechesis or charity during their leave;

3.2        they undergo the formation seminar for new lay liturgical ministers; and

3.3         their ages are within the age requirements already indicated.

We should have more lay leaders active in society that at the sanctuary. The arena of the laity is social transformation and not altar ministry.

4.    It is pastorally necessary to recruit new lay leaders in the parishes and schools in order to insure the continuous transmission of the Christian faith to future generations. Ours is a young Church. We cannot allow ministries to age.

5.   The probationary Readers and EMHCs who were temporarily deputed last Advent season 2016 must attend the seminar for new liturgical ministers. They cannot continue their probationary ministry beyond Pentecost Sunday 2017.

All the formation seminars will be held at the Lay Formation Center in Bonuan Gueset, Dagupan City according to the schedule enclosed herewith.

The registration fee is PhP 250 to cover expenses for meals and seminar materials of the renewal seminar.

New Lay Liturgical Ministers

For the new Readers and EMHCs, a two day orientation seminar is necessary to receive archdiocesan commissioning. The registration fee for the two day seminar is PhP250 also but the parish priests are kindly requested to financially assist the youth who cannot afford the fees considering their situation in life. A letter of recommendation from the parish priest will be required from the seminar attendees in order to insure their good standing in the parish community.

There will also be renewal seminars for parish workers, ushers and collectors, altar servers and pastoral workers for the sick as indicated in the enclosed calendar.

I request you to disseminate the schedule and the pertinent information early so that the lay leaders can reserve the dates ahead of time and participate attentively.

Let me reiterate the need to allow the youth to assume Church leadership. I state again that the proper sphere for the sanctification of the laity is not inside the church building but in society. Please encourage more lay leaders to be catechists and ministers of social action. Let the laity be truly leaven in society. We are not just a Church of the poor. We are even more a Church of the young. The young are not just our future. They are the majority of our present age.

Plunge into deep waters! (Luke 5:4)

Thank you for your continuing unity in faith and mission.

Sincerely yours,

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

 

wordpress statistics