Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Archive for November 24, 2016

Pahatid ng Arsobispo Socrates B. Villegas sa Prayer Rally sa Dagupan City

Pahatid ng Arsobispo Socrates B. Villegas sa Prayer Rally sa Dagupan City noong Nobyembre 23, 2016

Nang si Santa Monica ay nasa bingit na ng kamatayan, nagbilin siya ng ganito kay San Agustin na kanyang anak:  Ilibing mo ang aking bangkay kung saan mo naisin. Huwag mong alalahanin ang pag paparangal sa aking bangkay. Iisa lang ang hiling ko sa iyo. Huwag mo akong kalilimutan sa altar sa bawat sandali ng Misa.

Ang paglilibing sa yumao ay gawaing banal para sa mga Kristiyano.  Hindi mahalaga kung saan. Bagamat ang paglilibing sa bangkay ng yumao ay tungkulin ng mga naiwanan dito sa lupa, ang higit na mahalaga ay ipanalangin ang kaluluwa ng mga yumao. Hanapin natin ang gantimpala sa langit hindi ang parangal sa libingan.

Si Jesukristo ay inilibing sa libingang ipinahiram lamang sa kanya subalit siya ang pinakadakila sapagkat inialay niya ang buong buhay para sa mundo.

Ang pinakamahalagang parangal sa yumao ay hindi isang magandang puntod. Mas mahalaga ang panalangin kaysa sa marangyang libingan.

Ang parangal sa yumao ay iginagawad nang kusa, hindi pinagpipilitang ibigay. Ang parangal sa yumao ay hinihintay na ipagkaloob hindi ipinaglalaban na makuha kahit ano ang mangyari. Ang tunay na marangal ay hindi natatakot sa liwanag ng katotohanan hindi nagtatago palihim. Ang parangal sa patay ay biyaya ng bayan hindi bunga ng labanan ng abugado. Ang parangal na pinilit ay mapakla. Ang parangal na ipinagpilitang makuha ay nakakasuka.

Nananawagan ako sa pamilya ng yumaong Ferdinand Marcos. Huwag sanang gamitin ng mga buhay ang bangkay ng yumao para sa kani kanilang pangarap at ambisyon. Sa katayuan ng yumaong Ferdinand Marcos hindi na niya kailangan ang parangal sa libingan. Ang kailangan niya ay dasal. Hindi madaragdagan ang kanyang kapayapaan sa kabilang buhay sa pamamagitan ng puntod sa Libingan ng mga Bayani.

Para sa mga pamilyang naiwanan, ang dapat gawin ay ihingi ng tawad ang kasalanan ng yumao. Lahat naman ng yumao ay nangangailangan ng kapatawaran. Ibalik ang ninakaw na mana. Iwasto ang pagkakamali. Ang awa ng Diyos ay naghihintay sa lahat ng taong mababang loob at nagsisisi.

Ang bayang nag rarally ay handa namang magpatawad bakit hindi?  Subalit ang pagpapatawad ay hindi maaaring pagpapaubaya sa masama; hindi pagyakap sa pananakit at pandarambong. Ang pagbabayad pinsala sa masama; ang kabayaran sa pinsala; ang paghingi ng tawad sa kasalanan—ang mga ito ay kailangan upang mapatawad, wika ni San Juan Pablo II.

Ang paglimot sa kahapon ay isang malaking kakulangan ng ating panahon. Kailangan nating alamin ang kahapon upang maitaguyod ang makabuluhang kinabukasan, sabi naman ni Pope Francis.

Bayan ang humihirang sa bayani hindi ang libingan. Ang tunay na bayani ay bayani kahit saan ilibing. Ang huwad ay huwad kahit igawa ng monumento

Mga kabataan, alamin ninyo ang kasaysayan. Huwag mag palinlang sa mga may masamang pangnanasa na pagandahin ang pangit at madilim na nakalipas. Magbantay laban sa sinungaling! Manalangin at manindigan.

Lord heal our land!

Decree convoking ALD Synod 2017

In the name of God. Amen

I, Socrates Buenaventura Villegas, by the grace of God and favor of the Holy See Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan, keeping in mind the spiritual welfare of the People of God entrusted to my shepherding; having consulted the priests and the members of Christ’s faithful on the most important pastoral concerns affecting the Christian community within this ecclesiastical circumscription; having prayed and sought the intercession of the Mother of God under the title of Our Lady of the Rosary of Manaoag and pleading prostrate for  Divine guidance, do hereby decree that a SYNOD for the Metropolitan ARCHDIOCESE OF LINGAYEN DAGUPAN be convoked from the second day until the ninth day of September in the year of the Lord two thousand and seventeen at the Cathedral of Saint John the Evangelist in Dagupan City in the Province of Pangasinan, according the provisions of the Code of Canon Law specifically canons 460-468.

Furthermore, by virtue of the powers vested in me by ecclesiastical laws I do hereby decree that the main theme of the Synod shall be “COMMUNIO as GIFT and MISSION” divided into five specific agenda namely Communio for Social Engagement, Communio for Faith Formation, Communio for Divine Worship, Communio in Ministry and Apostolate and Communio with the Poor.

We admonish the People of God in the Metropolitan See of Lingayen Dagupan to pray and offer sacrifices that the Synod may be guided and blessed by the Lord the cornerstone of the Church (Eph2:20) and be fittingly brought to its successful completion and fruition. With firm devotion, we entrust the preparatory work and celebration of the Synod to the intercession of Saint Francis of Assisi whom God called to “rebuild His Church”.

Given at the Cathedral of Saint John the Evangelist, Dagupan City, this twentieth day of November in the year of the Lord two thousand and sixteen, the Solemnity of Christ the King

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

 

wordpress statistics