Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Archive for October 5, 2012

A PRAYER FOR TEACHERS

image

Giver of All Wisdom and Greatest of all Teachers, Look upon our teachers with love Grant them the resolve To nurture our eager minds And to never give up on us who fall behind Bless their hearts For they rejoice when we succeed And encourage us when we fail Endow them with gentle patience For the path of learning is never easy Kindle a spirit of passion in them It is the flame that ignites the love of learning in us Help them see the potential in each student Their belief in us means much more than the grade we make Instill in them a commitment to keep on learning It shows us to not fear new knowledge and experiences Inspire them to touch the future They influence how big a dream we dream for ourselves Bless our teachers who have come before for their work endures to this day Let the light of Your example shine upon all teachers: Writing an essay To build up with their words To love with their mind To share with their heart Amen.

——————–

Cheapest buy esomeprazole generic in us how to order esomeprazole purchase from canada esomeprazole canada order purchase esomeprazole cheap

PANALANGIN PARA SA MGA GURO

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang Linangin ang aming murang isipan At huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong Nagdiriwang sa tuwing kami’y nagwawagi, At nag-aalo sa tuwing kami’y nadadaig Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali Pagningasin Ninyo sa kanila ang maapoy na diwang Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin Buy viagra, viagra online without prescription – Canadian pharmacy online, cheap contract to the doctors prescribe Viagra, levitra , Cialis for the lives viagra Tanglawan po ng Iyong mabuting halimbawa ang kaguruan Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso Siya nawa.

wordpress statistics