Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Archive for December 15, 2009

Narito Po!

By Most Rev. Socrates B. Villegas, D.D.

Pastoral Letter from the Archbishop of Lingayen-Dagupan to open the Misa de Gallo to be read from the pulpit in the original Tagalog and/or Pangasinan translation in all churches and chapels during the Eucharistic celebration on December 15, 2009 PM. and December 16, 2009 A.M .

Mga minamahal kong  bayan ng Diyos:

Nais ko pong samantalahin ang simula ng simbang gabi upang aking ipahayag ang aking saloobin bilang inyong bagong pastol. Pahintulutan ninyong kausapin ko kayo sa wikang aking nakasanayan—Tagalog. Pangako ko sa inyo na sa mga darating na bagong taon ay pagsisikapan kong matutunan ang wikang Pangasinan upang higit tayong magkalapit.

Narito po ako! Narinig ko po ang tawag ng Diyos upang kayo ay paglingkuran bilang inyong bagong Arsobispo ng Lingayen-Dagupan. Sa pamamagitan po ng atas na gawad ng Santo Papa Benedicto XVI, iniluklok po ako sa Katedral ng San Juan Apostol sa Lungsod ng Dagupan noong ikaapat ng Nobyembre. Bagamat hindi lahat kayo ay nakarating, kayong lahat ay nasa aking isip, damdamin at panalangin. Kinasasabikan ko na kayo ay madalaw paulit ulit sa inyong mga parokya sa darating na bagong taon upang kayo po ay lalo ko pang makilala. Nais ko pong maging kaibigan ninyo. Ituring sana ninyo ako bilang kapatid. Si Jesus ay ating kapatid.

Narito po ako upang maging inyong kaibigan! Ang dahilan ng lahat ng ating gawain sa Simbahan ay pag-ibig—pag-ibig ng magkakaibigan. Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili hindi bilang pinuno kundi kaibigan. Hindi siya pinunong malayo at mataas bagkus ay kaibigang kaagapay sa paglalakbay. Ang ating saya ay galak ni Jesus. Ang ating pangamba ay inako ni Jesus. Ang ating luha ay kalungkutan ni Jesus. Ito po ang pagkakaibigang handog ko sa inyo. Ipagkatiwala po ninyo sa akin ang inyong saya at lungkot, ang inyong pangarap at pangamba. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking tahanan at tanggapan para sa inyo. Umasa rin po kayong dadalawin ko kayo sa mga kapitbahayan at mga barangay. Bigyan po ninyo ako ng pagkakataong maging magkaibigan tayo! Ito po ang diwa ng Pasko. Si Jesus ay ating kaibigan. Narito po ako upang inyong maging kapatid! Hindi pa ako marunong magsalita ng Pangasinan subalit ito sana ay hind magiging sagabal upang tayo ay maging magkapatid. Iisa ang Panginoon. Iisa ang Simbahan. Maaari tayong maging magkapatid sapagkat tayong lahat ay isinilang mula sa sinapupunan ng Simbahan—ang binyag. “Para sa inyo ako ay Obispo, kasama ninyo ako ay kapatid,” wika ni San Agustin. Bago ako naging pari, ako muna ay kapatid ninyo sa Panginoong Jesus. Turuan ninyo akong magsalita ng Pangasinan sapagkat nais kong lubos na maging kapatid at kababayan ninyo. Ituring ninyo akong kapatid ninyo—sa binyag, sa pananampalataya, sa Panginoon. Si Jesus ang nagbubuklod sa atin.

Narito po ako upang maging ama at pastol! Hindi man karapat-dapat, ako ay naririto bilang kinatawan ni Kristong Hari, Propeta at Pari. Kung pag-ibig ang ating pinagmulan katulad ng nasabi ko na, ang atin namang patutunguhang pangarap ay kabanalan. Ang lahat sana sa Arkidiyosesis ng Lingayen-Dagupan ay maging banal, hindi lamang sa dapit hapon ng panahon kundi ngayon na! Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita at naririnig at pinanghahawakan natin ay maglalaho. Iisa lamang ang mahalaga—ang tayo ay mamuhay na banal, katulad ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, kasama si Kristo. Ito lamang ang layunin ko bilang pastol at ama ninyo—tayong lahat ay maging banal.

In the Archdiocese of Lingayen-Dagupan, may all of us be saints!

Ito nawang tatlong tungkuling nabanggit—ang maging kaibigan, ang maging kapatid at maging tagapangalaga—ang siyang maging pananagutan natin sa isa’t isa. Ito ang ibig sabihin ng Simbahan. Ang Simbahan ay ang bayan ng Diyos. Ang pinagmulan ng ating pagtitipon ay Diyos, hindi tao. Ang dahilan ng ating pagtitipon, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, ay ang Diyos. Maaaring gumuho ang mga simbahan o maanod ng baha ang mga kapilya, subalit ang Simbahang Bayan ng Diyos at Katawang Mistiko ni Kristo ay mananatili at hindi matitinag ng kapangyarihan ng kasamaan.

Ang simula ng simbang gabi ay magandang pagkakataong magsimula tayo sa panibagong pagpapahalaga sa ating pagkakaibigan, pagkakapatiran at pagmamahalan.

Sa harapan ng Panginoon, sama-sama nating sabihin: Panginoon, narito po kami sa Arkidiyosesis ng Lingayen-Dagupan. Maganap nawa sa amin ang inyong kalooban.

Mula sa Katedral ng San Juan Apostol, Dagupan City, Disyembre 16, 2009

 

+SOCRATES B. VILLEGAS Arsobispo ng Lingayen Dagupan

wordpress statistics