Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

News and Events

WALKING IN THE LORD

Homily at the Opening Mass for the Second Synod of Lingayen Dagupan held at the Saint John the Evangelist Cathedral, Dagupan City last September 2, 2017

You are taking part in history today. Generations of Catholics in Pangasinan in the decades ahead will look back at what is unfolding today and hopefully give thanks for this Synod. May future generations of Catholics remember what we are doing right now with gratitude and be able to say with pride “We are Catholics from Pangasinan and we are proud of our forefathers. In their time, they gave their best to keep Pangasinan semper fidelis.” Pangasinan always faithful! Pangasinan tapat hanggang wakas.

We remember with pride Bishop Miguel Garcia, Bishop of Segovia, who convoked the Synod of Calasiao in 1773. We are standing on the shoulders of Archbishop Federico Limon, SVD who celebrated the first synod of Lingayen Dagupan in 1985. To them, we are grateful. For them we praise the Lord!

A synod is not a meeting. A synod is a journeying together. It is walking together on pilgrimage, together like the Israelites to the Land of Promise, marching together like saints to heaven. We take the same path together with a shared rhythm and a common heartbeat walang iwanan not our heartbeat but the heartbeat of the Lord.

Where do we start? Our starting point is not a place. Our starting point is a person. Our starting point is Christ, Christ who says to each one here “Come follow me”.  Gala, tumbok mo ak.

Our first duty, our only duty is to follow the Lord. We did not choose this synod. God chose us for this synod. It is not our wish. It is God’s will that we follow. We have heard the voice of the Virgin who calls in Manaoag “Come to me and let’s go to my Son”. The Virgin who calls is the Virgin who follows and with her we walk the path that Jesus walked on.

Come and stay with me. Come learn from me. Come and let me speak through you, let me act through you, let me be you.

When I signed and sent the summons to the members of the Synod, I signed those documents by the feet of the crucified Lord. I have heard the same call Gala tumbok mo ak. With you I am only a fellow disciple struggling to answer that call. We are called together to be Jesus for the world.

When we conducted the tedious surveys and dug deeply into the treasures of Church teachings, we were doing it because of the Lord. The Lord speaks to us through our Mother Church indeed, but he also speaks to us through the signs of the times. In the lights and shadows of life, in the stormy and sunny days, in the persecutions we endure and the triumphs we bask in—the Lord speaks. We must listen to Lord and to the world so that the Gospel can penetrate more hearts, touch more lives and build the Kingdom of God. Our mission is not to fill up our chapels and churches with active parishioners; our mission is to fill the dark world with the light of Christ. The challenge is not inside the Cathedral but in the streets and sidewalks, in our seas and rivers, in our factories and markets, in our stores and municipios.

Our journey of discipleship leads us always to the Upper Room where he continues to wash our feet and admonishes us “Gawa yo ya pakanudnotan ed siak”.

The synod is a journey of doing what Jesus has done. It is a call to serve. The members of the synod gather together not in power and pageantry but in humility and service. The work of the synod is a mission of washing one another’s feet, it is a mission of generous and courageous dying that the dead in the spirit may come alive again, that hearts that have become cold may be lit up again. Our standard is Christ. Our criterion is Christ. Our vision is Christ. Our task is Christ. Gawa yo ya pakanudnotan ed siak. We are at the service of one another.

If the synod is to be life giving for the Church and for society, we are called to be ready to die during the synod; to die to old beliefs, to kill the ghosts of our prejudices, to shut down our dusty mindsets. We are called to let go of customs and practices that have become security blankets rather stimuli for the Gospel. We dream not of status quo Church but an ever vibrant Church that is excited not afraid to plunge into the deep.

In dying with the Lord, we rise with the Lord and from the risen Lord, we hear the important call of the synod Laka yo, mambangat kayo!

After dying, we rise. After rising, we are sent. Go and teach!

The most important task of the synod is not to make laws but to teach. Our task is to make Gospel that has gathered dust with old memorized formulas become fresh and new again. At the end of the synod, the synodal proceedings will be turned over to me for my prayer and study. I will receive the synod documents not as a legislator but as a teacher ready to be taught by my flock. I am your teacher; I must listen to your teachings. Indeed, the first duty of the teacher is to be a pupil.

We must teach even if the government is hostile. We must teach even if the children are noisy. We must teach even if the trolls are unrelenting. We must teach even if our voices get hoarse. We must teach even if they threaten us. We must teach even if they kill us and if they kill us, our message will echo even more because the best way to teach is through martyrdom!

These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover.”  Lakayo mambangat kayo!

Church in Lingayen Dagupan, I bid you “Come let us follow the Lord”.

Brothers and sisters in Lingayen Dagupan, I challenge you: Do not get tired of doing this in His memory!

Christians of Lingayen Dagupan Go forth and teach.

Arise! Do not be afraid.

ANG KAMPANA NG KONSENSIYA!

Panawagan sa Bayan ng Diyos sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan

Ang gulo ng bayan!

Parami nang parami ang mga ulila sa magulang, sa asawa at sa anak.  Pakiusap na “Huwag po!”naririnig sa mga eskinita at tambakan.  Patayan sa magdamag. Panaghoy at hikbi sa madaling araw galing sa mga ulila. Ang multo ng mga pinatay ay humihingi ng awa. Ang isip ng mga buhay ay puno ng lungkot at takot “Baka ako na ang isusunod? Sino ang nakatitiyak.”

Ang gulo ng bayan!

Ang opisyal na pumatay ay may parangal. Ang pinatay ay sinisisi.  Hindi na  makapagpaliwanag ang mga bangkay sa bintang sa kanila “Nanlaban kasi”. Hindi na nila masabi “Nagmakaawa po ako hindi ako lumaban!” Sino ang magtatanggol sa kanila?

Kung may tatlumpu at dalawang patay daw araw-araw ay gaganda ang ating buhay…at ang mga kababayan ay tumatango sa pagsang-ayon. Pumapalakpak ang kababayan at sumisigaw nang may ngiti “Dapat lang!” habang binibilang ang bangkay sa dilim, habang bumabaybay sa kaliwa’t kanang lamay sa patay.

Pagpatay daw ang lunas sa lahat ng kasamaan. Pagpatay daw ang dapat para sa taong sinira ng droga. Ang bayang ayaw daw sa droga ay dapat na pumayag na patayin ang pusher. Kapag nanindigan para sa dukhang na tokhang, tiyak na maliligo ka sa mura at banta. Marami naman ang nagpapatakot!

Ito na ba ang bagong tama?

Bakit kakarampot na lamang ang kababayang naaawa sa mga ulila? Hindi na ba tayo marunong umiyak? Bakit hindi na tayo nasisindak sa tunog ng baril at agos ng dugo sa bangketa? Bakit walang nagagalit laban sa drogang ipinasok galing Tsina? Bakit ang mga mahihirap na lang lagi ang binabaril at kapag mayamang “malakas sa itaas” ay kailangan muna ng imbestigasyon at affidavit?

Ang gulo ng bayan! May maling nangyayari sa bayan!

May dapat iwasto sa bayan! May dapat pagsisihan ang bayan! Humingi tayo ng tawad sa Diyos.

Sabi ng Banal na Kasulatan “Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain.” (2 Chronicles 7:14)

May pagkukulang tayo sa Diyos kaya may gulo at dugo. May dapat tayong gawing tama upang manumbalik ang paghahari ng Diyos sa ating bayan. Hindi likas sa atin ang matuwa sa patayan.

Nang dahil dito…

Simula ikadalampu at dalawa ng Agosto (Agosto 22) Pista ni Mariang Reyna ng Sanlibutan, ang lahat ng KAMPANA sa LAHAT NG SIMBAHAN SA LINGAYEN DAGUPAN ay IBABAGTING SIMULA ALAS OTSO NG GABI SA LOOB NG BUONG KINSE MINUTOS NANG TULOY TULOY. Gagawin natin ito hanggang ikadalawampu at pito ng Nobyembre (Nobyembre 27) pista ng Birhen Medalya Milagrosa.

Ang pagkampana tuwing alas otso sa loob ng kinse minutos ay alay na panalangin para sa mga pinatay. Matanggap nawa nila ang kapayapaang hindi nila naranasan noong sila ay nabubuhay pa.

Ang tunog ng kampana ay tinig ng Diyos na sana ay gumising sa konsensiyang manhid at bulag. Huwag kang papatay! Kasalanan yan! Labag sa batas yan! Yan ang sabi ng kampana!

Ang bagting ng kampana ay tawag ng pag gising sa bayang hindi na marunong makiramay sa ulila, nakalimutan ng makiramay at duwag na magalit sa kasamaan. Ang tunog ng kampana ay tawag na ihinto ang pagsang ayon sa patayan!

Ibalik natin ang pagiging tao. Ibalik natin ang dangal Pilipino. Ikampana ang dangal ng buhay! Ikampana ang karapatan ng mga pinapatay na mahihirap!

Mula Katedral ng San Juan Evangelista, Dagupan City, Agosto 20, 2017

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Arsobispo ng Lingayen Dagupan

 

Circular 2017-13: Homilies to Prepare for the Synod

July 25, 2017

Feast of Saint James the Apostle

Circular 2017-13

RE: Homilies to Prepare for the Synod

Reverend Fathers:

You will find enclosed with this letter the homilies to be delivered in all the Sunday Masses of August 2017 in order to prepare the people of God for the convocation of our Archdiocesan Synod fromSeptember 2 to9 next.

The homilies are available in English, Pilipino and Pangasinan for your consideration. I trust that thePrayer for the Synod continues to be prayed in all Masses by this time until September 9, the concluding day of the Synod.Thank you for your steadfast love for the Church and unstinting faith in the Lord who “makes all things new”.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

CBCP Statement on Marawi, Terrorism and Dialogue “Turn from Evil and Do Good, Seek Peace and Pursue It” (Ps. 34:14)

TO ALL PEOPLE OF GOOD WILL:

Greetings of peace in the Almighty and Most Merciful God.

We, the Catholic Bishops of the Philippines, wish to enjoin your assistance and collaboration. We all cry from our hearts: War in Marawi, never again!  War in Marawi, no more! We therefore call for the return to normalcy and peace in Marawi and its environs as soon as possible.  We wonder whether the continued state of Martial Law, much more its extension, will bring this about.

We believe that the war in Marawi is not religious. We have heard and read truly stunning stories of how Muslims have protected and helped Christians to escape from almost certain death. Even now Christians are assisting thousands of Muslims who have fled from Marawi for safety. These are indisputable signs that there is no religious war.

Condemnation of Terrorism and Violent Extremism

For this reason as Catholic religious leaders we condemn in the strongest terms possible, as did Islamic religious scholars in Mindanao, the violent extremist Maute group in Marawi. Its leaders and members have pledged allegiance to ISIS. They have contradicted the fundamental tenets of Islam by abducting and hostaging, maiming and killing the innocent.

Dialogue for Peace, the Common Word

Join us then, beloved people of good will, in conducting intra-faith dialogue among our respective co-religionists so that our various faiths may not be exploited and abused for the sake of terrorism or violent extremism. Let parents, schools, churches and mosques ensure that none may be lured by the recruitment efforts of terrorists. Let us teach the young and the old that our faiths are meant for peace. No religion teaches the killing of innocent people, simply because they belong to another religion.

Join us and let us continue the inter-religious dialogue called for by hundreds of Islamic leaders throughout the world. In 2007 they called for peace between Muslims and Christians when they wrote their famous open letter on “the Common Word” to Christian religious leaders. How true their words were! The Muslim leaders wrote:

The basis for peace and understanding already exists. It is part of the very foundational principles of both faiths: love of the One God and love of neighbor.

This is the commandment of God in Deuteronomy 6:4-5.

Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord alone! Therefore, you shall love the Lord, your God, with your whole heart, and with your whole being, and with your whole strength.

Our Lord Jesus, who is also revered as prophet in the Qur’an, cited this scriptural text and elaborated on it in Mark 12:28-31.

One of the scribes … asked him, “Which is the first of all the commandments?” Jesus replied, “The first is this: ‘Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’ The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.”

He further commanded us: “Love one another as I love you” (John 15:12).

Praxis of Love and Gratitude

Loving our neighbor needs action. Let us together invest our resources to helping the thousands of people who have fled from the horrors of Marawi. Let us pray for the safety of trapped civilians and of those abducted and hostaged by the terrorists. Let us be vigilant and alert, helping our security forces thwart the threats of terrorism in other areas of Mindanao. Let us help the government rebuild the city of Marawi so that its citizens may return and restore their broken lives.

With profound gratitude we acknowledge the priceless generosity of kind donors from different faiths, both local and foreign, who promptly responded to  meet the needs of the people of Marawi who have fled to safer areas. We appeal for more help especially for those home-based displaced people who are not yet adequately served.

Maryam, the mother of Jesus, is praised and honored in the Qur’an and by many Christians. Catholics believe that 100 years ago she appeared to three children in the village of Fatima, which is the very name of the daughter of the prophet Muhammad. To the prayers of Maryam, we commend our efforts for peace and harmony between peoples of different faiths.

“Let us respect each other, be fair, just and kind to one another and live in sincere peace, harmony and mutual good will” (see the Common Word letter).

May the God of peace be with you!

On behalf of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines,

+ Socrates B. Villegas, D.D.

Archbishop of Lingayen-Dagupan

President, Catholic Bishops’ Conference of the Philippines

July 10, 2017

 

Circular 2017-11: ORATIO IMPERATA FOR THE SYNOD

May 24, 2017

Circular 2017-11

RE: ORATIO IMPERATA FOR THE SYNOD

My dear people of God:

In preparation for the celebration of the Second Synod of Lingayen Dagupan from September 2 to 9 this year, the enclosed PRAYER FOR THE SYNOD must be prayed BEFORE the POST COMMUNION PRAYER at all MASSES in the Archdiocese of Lingayen Dagupan from Pentecost Sunday, June 4 until September 9, the concluding day of the Synod.

Furthermore, all the students in all Catholic schools in the Archdiocese of Lingayen Dagupan must pray the Prayer for the Synod after every flag ceremony in school.

The Prayer is available in English, Filipino and Pangasinan. I trust that you will give this important duty to pray for the Synod your diligent cooperation and compliance.

Thank you.

Sincerely yours,

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

——————-

PRAYER FOR THE SYNOD

This prayer must be recited before the Post Communion Prayer in all the Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan starting June 4, 2017 Pentecost Sunday until September 9, 2017, the concluding day of the Synod

Lord Jesus Christ,

we have heard the voice of the Father

commanding us to listen to you.

It is your voice that we obey.

It is your life that we follow.

It is your Spirit who is our light.

To remain in your sheepfold is our only desire.

Look upon your Church in Lingayen Dagupan

as we gather around our Archbishop Socrates

celebrating our second Synod this September.

Sanctify all the members of the Synod in your truth.

Strengthen them in faith and love.

Through the Synod, may souls be stirred;

may hearts be on fire and may all minds be united.

Through the holy work of the Synod,

may we become more and more a Church in communio.

May we count everything as a gift from you!

May we see your every gift as a mission

to proclaim your Kingdom among us!

As you allowed Mary your mother

to assist the Apostles in the Upper Room,

so send her to us as the mother of our Synod.

With her in our midst, may unity be fostered,

may harmony be pursued

and may wisdom guide our every step

so that the Synod may bear abundant fruits

of holiness and renewal for Lingayen Dagupan.

To you be praise and glory now and forever. Amen.

—————————–

PANALANGIN PARA SA SINODO

Panginoong Jesukristo, narinig namin ang tinig ng Ama

na nag-uutos na kami ay makinig sa Iyo.

Ang Iyong tinig ang aming susundin.

Ang Iyong buhay ang aming susundan.

Ang iyong Espiritu ang aming liwanag.

Ang manatili sa Iyong pastulan ang tangi naming hangad.

Masdan mo ang Iyong Simbahan sa Lingayen Dagupan

kapiling ng aming Arsobispong si Socrates

sa pagdiriwang ng aming ikalawang SINODO sa Setyembre.

Pabanalin mo sa katotohanan ang lahat ng kapisan sa Sinodo.

Palakasin mo sila sa pananampalataya at pag-ibig.

Sa pamamagitan ng Sinodo,

ang bawat kalooban nawa ay mag-alab;

ang bawat puso ay magningas

at ang bawat kaisipan ay magkaisa.

Sa pamamagitan ng banal na gawain ng Sinodo,

kami nawa ay higit pang maging Simbahan ng communio.

Timbangin nawa namin ang lahat bilang biyayang handog.

Ituring nawa namin ang bawat biyayang handog

bilang pananagutang ipangaral

ang Iyong kaharian sa amin.

Niloob mong ang iyong Inang Maria

ay umagapay sa mga Apostoles sa Cenaculo,

isugo mo rin siya sa amin bilang Ina ng aming Sinodo.

Kapiling niya, maitaguyod nawa ang pagbubuklod,

Maipagpatuloy ang pagkakaisa

at magabayan nawa ng karunungan

ang bawat hakbang namin,

upang mamunga ang Sinodo

ng mayamang usbong ng kabanalan

at pagpapaninbago sa Lingayen Dagupan.

Sa iyo ang kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman Amen.

————————-

DASAL PARA SINODO

Katawan a Jesu Cristo,

nangel mi so bosis na Ama

ya mangagangan ya dengelan Ka.

Say bosis Mo so onoren mi.

Say bilay Mo so tumboken mi.

Say Espiritum so liwawa mi.

Say pikabiangan ed say pastolan mo

so panpilalekan mi labat.

Nengneng Moy Simbaan Mo’d Lingayen-Dagupan

ya mantitipon a kaibay Arsobispo Socrates

ya mansisilibra na kumadwan Sinodo mi ed arapen na Septiembre.

Pasantom ed katwaan so amin a kabiangan ed sayan Sinodo.

Pabiskeg Mo rad pananisia tan panangaro.

Diad panamegley na sayan Sinodo,

natenyeg iray kakamarerwa;

manliub iray kapusoan

tan amin a kanunutan so mankakasakey.

Lapud sayan masanton kimey na Sinodo,

magmaliw kami komon ya mas Simbaan ed communio.

Amin komon et akoen ya inpangaro a nanlapud Sika!

Birbiren mi komon ya say balang inpangarom

et misyon ya ipakabat

so Panarian Mod kapegleyan mi!

Inyabuloy Mon si Maria, ya Inam,

so angibad saray Apostol diad Cenaculo,

sirin, ibakim met irad sikamin magmaliw ya Ina na Sinodo mi.

Lapud kaiba mi ra, komon onbulaslas so pantitipon na ulopan,

say pankakasakey so getmaen

tan say kakabatan so mangiwanwan ed balang kurang mi

pian sayan sinodo so manbunga’y daakan a kasantosan

tan pasimbalo para Lingayen-Dagupan.

Walad Sika so galang tan dayew

natan tan ed kaandoan.

Amen.

 

 

 

 

wordpress statistics