Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

News and Events

Pahatid ng Arsobispo Socrates B. Villegas sa bayan ng Diyos sa Lingayen Dagupan tungkol sa rally sa Nobyembre 30, 2016

Pahatid ng Arsobispo Socrates B Villegas sa bayan ng Diyos sa Lingayen Dagupan tungkol sa rally sa Nobyembre 30, 2016

Maraming mga sinimulang pagkilos ng ating mga kababayan ang nagaganap sa iba’t ibang panig ng bansa. Nagiging sariwa na naman ang alaala ng sugat ng martial law na akala natin ay nakalimutan na. Ang mga kabataang akala ng marami ay walang pakialam, ngayon ay nagkakaisa sa paghahayag ng makabayang damdamin. Maraming nawala, namatay, nasugatan at napinsala dahil sa martial law. Ang karangalan ng kanilang pagpapakasakit ay dapat na alalahanin.

Ang pagmamahal sa bayan ay isang mukha ng pananampalataya sa Diyos. Sa anumang rally o symposium o protestang gagawin, palaging tandaan na ang paninindigan ay dapat na mula sa pagmamalasakit at hindi higanti. Ang ating pag-usapan ay mga isyu at prinsipyo at iwasan ang pagmumura at paghamak sa kapwa taong iba ang pananaw sa atin. Ang hinahanap ay katotohanan—katotohanang may pagmamahal. Huwag tayong magsiraan.

Nananawagan ako sa mga magulang na ikuwento sa mga kabataan ang buong kasaysayan ng diktadurya at huwag pabanguhin ang pangit o pagandahin ang kamalian. Ang paglimot sa mga namatay sa martial law ay paglibak sa kanilang kabayanihan.

Higit sa lahat, manalangin tayo upang malutas natin ang patung patong suliranin ng bayan sa lalong madaling panahon sa pamamaraang mapayapa, mababang loob at may paghihilom.

Kung sa inyong paninindigan, ang makisali sa mga rally ay kinakailangan at sa tingin ninyo ay bahagi ng ating tungkuling Kristiyano, kayo ay malugod kong hinihimok na dumalo dala ang aking basbas.

Patunugin natin ang mga kampana ng simbahan sa Archdiocese of Lingayen Dagupan sa ika tatlumpu ng Nobyembre hanggang ikalawa ng Disyembre tuwing ikaanim ng gabi sa loob ng limang minuto. Dasalin ang Angelus at ipagdasal ang bayan natin.

Ang alaala ay biyaya ng Diyos. Ang alaala ay guro sa kasalukuyan. Ang alaala ay haligi ng kinabukasan.

Huwag lumimot. Manindigan. Makisangkot. Huwag pabayaang mawalang muli ang kalayaan!

 

Pahatid ng Arsobispo Socrates B. Villegas sa Prayer Rally sa Dagupan City

Pahatid ng Arsobispo Socrates B. Villegas sa Prayer Rally sa Dagupan City noong Nobyembre 23, 2016

Nang si Santa Monica ay nasa bingit na ng kamatayan, nagbilin siya ng ganito kay San Agustin na kanyang anak:  Ilibing mo ang aking bangkay kung saan mo naisin. Huwag mong alalahanin ang pag paparangal sa aking bangkay. Iisa lang ang hiling ko sa iyo. Huwag mo akong kalilimutan sa altar sa bawat sandali ng Misa.

Ang paglilibing sa yumao ay gawaing banal para sa mga Kristiyano.  Hindi mahalaga kung saan. Bagamat ang paglilibing sa bangkay ng yumao ay tungkulin ng mga naiwanan dito sa lupa, ang higit na mahalaga ay ipanalangin ang kaluluwa ng mga yumao. Hanapin natin ang gantimpala sa langit hindi ang parangal sa libingan.

Si Jesukristo ay inilibing sa libingang ipinahiram lamang sa kanya subalit siya ang pinakadakila sapagkat inialay niya ang buong buhay para sa mundo.

Ang pinakamahalagang parangal sa yumao ay hindi isang magandang puntod. Mas mahalaga ang panalangin kaysa sa marangyang libingan.

Ang parangal sa yumao ay iginagawad nang kusa, hindi pinagpipilitang ibigay. Ang parangal sa yumao ay hinihintay na ipagkaloob hindi ipinaglalaban na makuha kahit ano ang mangyari. Ang tunay na marangal ay hindi natatakot sa liwanag ng katotohanan hindi nagtatago palihim. Ang parangal sa patay ay biyaya ng bayan hindi bunga ng labanan ng abugado. Ang parangal na pinilit ay mapakla. Ang parangal na ipinagpilitang makuha ay nakakasuka.

Nananawagan ako sa pamilya ng yumaong Ferdinand Marcos. Huwag sanang gamitin ng mga buhay ang bangkay ng yumao para sa kani kanilang pangarap at ambisyon. Sa katayuan ng yumaong Ferdinand Marcos hindi na niya kailangan ang parangal sa libingan. Ang kailangan niya ay dasal. Hindi madaragdagan ang kanyang kapayapaan sa kabilang buhay sa pamamagitan ng puntod sa Libingan ng mga Bayani.

Para sa mga pamilyang naiwanan, ang dapat gawin ay ihingi ng tawad ang kasalanan ng yumao. Lahat naman ng yumao ay nangangailangan ng kapatawaran. Ibalik ang ninakaw na mana. Iwasto ang pagkakamali. Ang awa ng Diyos ay naghihintay sa lahat ng taong mababang loob at nagsisisi.

Ang bayang nag rarally ay handa namang magpatawad bakit hindi?  Subalit ang pagpapatawad ay hindi maaaring pagpapaubaya sa masama; hindi pagyakap sa pananakit at pandarambong. Ang pagbabayad pinsala sa masama; ang kabayaran sa pinsala; ang paghingi ng tawad sa kasalanan—ang mga ito ay kailangan upang mapatawad, wika ni San Juan Pablo II.

Ang paglimot sa kahapon ay isang malaking kakulangan ng ating panahon. Kailangan nating alamin ang kahapon upang maitaguyod ang makabuluhang kinabukasan, sabi naman ni Pope Francis.

Bayan ang humihirang sa bayani hindi ang libingan. Ang tunay na bayani ay bayani kahit saan ilibing. Ang huwad ay huwad kahit igawa ng monumento

Mga kabataan, alamin ninyo ang kasaysayan. Huwag mag palinlang sa mga may masamang pangnanasa na pagandahin ang pangit at madilim na nakalipas. Magbantay laban sa sinungaling! Manalangin at manindigan.

Lord heal our land!

Decree convoking ALD Synod 2017

In the name of God. Amen

I, Socrates Buenaventura Villegas, by the grace of God and favor of the Holy See Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan, keeping in mind the spiritual welfare of the People of God entrusted to my shepherding; having consulted the priests and the members of Christ’s faithful on the most important pastoral concerns affecting the Christian community within this ecclesiastical circumscription; having prayed and sought the intercession of the Mother of God under the title of Our Lady of the Rosary of Manaoag and pleading prostrate for  Divine guidance, do hereby decree that a SYNOD for the Metropolitan ARCHDIOCESE OF LINGAYEN DAGUPAN be convoked from the second day until the ninth day of September in the year of the Lord two thousand and seventeen at the Cathedral of Saint John the Evangelist in Dagupan City in the Province of Pangasinan, according the provisions of the Code of Canon Law specifically canons 460-468.

Furthermore, by virtue of the powers vested in me by ecclesiastical laws I do hereby decree that the main theme of the Synod shall be “COMMUNIO as GIFT and MISSION” divided into five specific agenda namely Communio for Social Engagement, Communio for Faith Formation, Communio for Divine Worship, Communio in Ministry and Apostolate and Communio with the Poor.

We admonish the People of God in the Metropolitan See of Lingayen Dagupan to pray and offer sacrifices that the Synod may be guided and blessed by the Lord the cornerstone of the Church (Eph2:20) and be fittingly brought to its successful completion and fruition. With firm devotion, we entrust the preparatory work and celebration of the Synod to the intercession of Saint Francis of Assisi whom God called to “rebuild His Church”.

Given at the Cathedral of Saint John the Evangelist, Dagupan City, this twentieth day of November in the year of the Lord two thousand and sixteen, the Solemnity of Christ the King

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

 

Circular 2016-24: Day of Prayer for Life

September 1, 2016

Circular 2016-24

RE: Day of Prayer for Life

My dear people of God:

Caritas Christi urget nos (2Cor. 5:14)

The love of Christ urges us to invite you to come together in prayer to share our common grief at the deaths that we have been seeing in the past months.  Let us turn to the Lord of Life and beg for His mercy that we may look at the recent events in our society with His eyes, to love another with His love and act together through His Spirit dwelling in our hearts.

On September 14, the feast of the Exaltation of the Cross, we proclaim a DAY OF PRAYER AND FASTING for the Archdiocese of Lingayen Dagupan.  I invite all our priests, men and women in consecrated life and the laity to abstain from meat, partake of only one meal instead of the usual meals and receive Holy Communion on September 14. On September 15, the memorial of the Sorrowful Mother, I invite you to share with the poor the food we did not eat the day before.

Our archdiocesan observance of this Day of Prayer for Life will be held at 5:30pm with a concelebrated Mass at the Saint John the Evangelist Cathedral in Dagupan City.  This Mass will be offered for the souls of those who died violently in the past months through police encounters, vigilante killings or accidental gunshots. We shall pray for the departed peace keeping government personnel, for killed suspected criminals, for the victims of drug addicts and even more for innocent victims. I request the parish priests to invite the families of the dead to join this Mass.

Within this same Mass, we shall hold a mission sending ceremony for the duly trained Ministers of Mercy who will provide pastoral care for drug users who want to reform their lives.

The bells in all our churches will ring simultaneously at 8:00pm from September 14 to September 21, the feast of Saint Matthew. Eight o’clock at night is the traditional time to ring the bells for Nunc Dimittis of the night prayers. It is also the customary De Profundis moment to pray for the dead. The bell ringing is an appeal to conscience. It is not a threat of death for the offenders but a call to return to the peace of the Lord by spiritual reform.

On September 14 too, the parishes will be requested to put up “Huwag kang papatay” signage to remind our people of our Christian duty to observe the Fifth Commandment.

As we stand up for the dignity of every human person and the sacredness of every human life, let us ask the Lord to win this battle for us. May the Lord give peace to the dead! May the Lord give peace to the living! Not as the world gives but as the Lord gives!

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

Circular 2016-23: Prayer for the Healing of the Nation

August 22, 2016

Circular 2016-23

RE: Prayer for the Healing of the Nation

My dear people of God:

The Word of God rings clear and true: If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. (2Chronicles 7:14).

The killings continue to rise. The divisions seem to widen even more. The indifference to the violations of the Commandments of God is spreading. We must not give up.

We will stand up for the moral right. We will resist the moral wrong. We will stand and defend every person’s life and dignity. We will shield the weak from harm. We will protect the confused from error. We will guide and enlighten the lost. We will teach, even it seems like a voice in a hostile wilderness, till the day we die, that right is right and wrong and wrong and we will not withdraw from mission of the Lord. Our call is not to be successful but to be faithful.

Our first armor is prayer. So let us pray even more.

The enclosed Prayer for the Healing of the Nation in English, Pangasinan and Tagalog must be prayed before the start of every Mass for nine days starting August 30 until September 7, 2016. We trust in the mercy of God to answer our prayers for healing when we celebrate the birthday of the Blessed Virgin Mary.

In all Catholic schools in the archdiocese, this prayer must be prayed as the opening prayer for the first class period in every classroom insuring that the pupils have copies so they can pray in unison.

Believe in miracles and the power of a praying people. When we pray together, we are strong with the strength of God.

Do not give up! Hope in the Lord!

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

——-

LORD HEAL OUR LAND

Prayer for the Nation

Father of endless mercy, we come to you,

a people wounded and torn by issues that have divided us

into opposing, bickering, quarreling and even hating factions.

We beg you for unity; we ask for healing;

we beseech you to forgive our sins and restore to our land

the joy and the peace that you alone can give.

Teach us once more the wisdom of the Scriptures:

that the help of man is vain

and that our strength is not in princes, but in You.

 

We pray for the leaders of our nation. 

Let them acknowledge your sovereignty,

so that they may render due homage to your image that is in all.

Send your Spirit so that the miracle of Pentecost

by which all understood each other

may prevail over the Babel

by which our leaders slur and embarrass one another.

Let tongues of Divine fire settle on them as they did on the apostles

so that their words may be words of peace, joy, truth and love.

There is so much hatred, Father, and hatred always kills! We pray that you purge our country of crime,

particularly the heinous crimes of drug-dealing

and the endemic corruption that impoverishes our nation.

But grant us too the wisdom to recognize

that these evils have their roots in all our hearts:

in our envy, greed, avariciousness and implacable desire for even more.

 

But have pity too on those who have lost their lives in the present purge.

We pray for them, because all life is precious in your sight,

and no man or woman is ever so unworthy of the redemption

that your Son bought us all!

Console their families and show their children the paths of righteousness –

as you alone can judge and teach what is righteous!

Finally, we pray for your Church

that it may be true to its prophetic vocation,

for it is when times our difficult and trying that you ask your Church

to be the servant of the nation by speaking Your Word.

Let not our fear and trepidation overcome the zeal for your house

and your truth that should consume us.

We know our sins.

 

We our humbled by our failings.

But we are also aware that when the prophets of old

pleaded to you their sinfulness,

you commanded them anyway to proclaim what you wanted proclaimed reminding them that it was not their word

that they were to announce but yours.

Forgive our sins in the Church and make us strong in your service

so that we may continue to be salt of the earth and light of the world. Long ago, the woman of Galilee whom you chose to be the Mother of Your Son asked Juan Diego: “Am I not your mother?”

To our Mother’s prayers then, in this hour of need, we entrust ourselves.

From her we draw inspiration

to be the faithful bearers of the image of Your Son

that you called us and set us apart to be.  AMEN

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

——-

KATAWAN, PAABIG MOY BANSA MI

Dasal para say Bansa

 

Ama na andi-anggan panangasi, onaasinger kamid Sika,

totoon asugat tan aboyboyak lapud nanduroman isyun akapan-kakapiga’d sikamin mansasangsangan, mankokolkol tan ingen manbobosolan.

Sikami’y onkekerew:

pankakasakey Mo kami;

paabig Mo kami!

Manpipikasi kami ya paandien Mo ray kasalanan mi tan pasimbalom ed bansa mi

so liket tan kareenan ya Sika labat so makapangiter.

Ibangat Mod sikami lamet so kakabatan na Masanton Sulat:

ya say biskeg na too et anggapoy kakanaan

tan aliwan manlapud saray prinsipi, balet ed Sika naalmo labat.

 

Idadasal mi ray omooley na bansa mi.

Akoen da komon so pakapanyarim,

pian niiter da so manepeg ya pamagalang ed say Inkasika ya walad amin.

Ibakim so Ispiritum pian say pakelaw na Pentecostes,

ya no akin et say balang sakey so makapantatalusan,

so komon mantalongaring ed Babel,

ya no akin et mandederalan tan manpapabaingan iray omooley mi.

Komon say dila na Madibinon apoy so ondateng ed sikara

a singa nen diad saray apostol

pian saray salita ra et magmaliw a salita na kareenan, katwaan tan panangaro.

Aman mapangasi, dakerakel so bosolan ed kapegleyan mi; bosol ya lawas mamapatey!

 

Ipipikasi min ekal Moy kaugsan ed bansa mi,

laut la ed saray ambebelat ya krimen nipaakar ed droga

tan say nikayat ya corruption ya mamapairap ed bansa mi.

Balet iter mod sikami met so kakabatan ya makaonineng

ya amin irayan kaugsan et manlalamot ed saray puso min amin:

diad say imon, inkaagom tan anggapoy tempey ya panaanap na mas nen say pankaukolan mi.

 

Kasian Mo ray naandid bilay ed sayan nagagawan pamapaandid krimen.

Ipipikasi mi ra, lapud amin a bilay et pinabpablim,

tan lapud amin so dinondon na Anak Mo!

Ligliwam iray pamilya da tan ipanengneng Mod anak da so dalan na katunongan — lapud Sika labat so okom tan makabangat no anto so matunong!

 

Diad kaonoran, ipikasi mi so Simbaan Mo

pian saya so matwa ed say inka-propitan tawag to,

lapud diad kairapan tan subsubok na sarayan panaon, tatawagen Moy Simbaan Mo

a magmaliw ya aripen na bansa diad panangibawag toy Salitam.

Komon, ag manunaan so takot tan pagpaga mi nen say ogagep mid say ayaman mo

tan say katwaan ya komon manposapos  ed sikami.

Aakoen mi ray kasalanan mi.

 

Apaabeba kami lapud saray kakulangan mi,

balet bibirbiren mi met ya nen nanpikasi ray propita

anggad wala rad kasalanan,

inganggan Mo ran mangibawag na linawam,

tan ipapanunot Mod sikara ya aliwan salita ra so ipakabat da no ingen say salitam.

Pirdonam iray kasalanan mi ya Simbaan, tan pabiskeg mo kami ed say panlinkur mid Sika pian lawas mansiasia kami ya asin tan silew na mundo.

 

Diad abayag lan panaon, say bii’d Galilea ya pinilim ya magmaliw ya Ina na Anak Mo

so nantepet ed si Juan Diego, “Ag ta siak so Inam?”

Diad saray dasal nen Ina sirin, ed sarayan panaon na pankakaukolan, imamatalek so dili. Ed si Ina, ya oliran tan panlalapuan na biskeg,

tinawag tan nibiig kami ya magmaliw ya matoor ya salming

na lupa na Anak Mo.

Amen.

————

PANGINOON, HILUMIN MO ANG AMING BAYAN

Panalangin para sa Inang Bayang

Ama ng walang hanggang awa,

dumudulog kami sa iyo,

bilang isang bayang sugatan at pinaghati-hati

ng mga isyu na bumasag sa aming mga ugnayan

at naghatid sa amin na maging magkakatunggali,

magkaaway at magkakahiwalay.

Hinihiling naming pagbuklurin mo kami,

hilumin mo kami,

kaawaan mo kami,

punan ang aming mga pagkukulang at itaguyod sa aming bayan

ang kaligayahan at kapayaan na tanging sa iyo lamang namin maasahan.

Hubugin mo kami sa karunungan ng Banal na Kasulatan

na kapag nalayo sa iyo kami’y magdarahop

at magtatagumpay kami

hindi dahil sa katatagang likas

kundi dahil sa iyong bigay na lakas.

Itinataas namin ang mga pinuno ng aming bayan.

Kilalanin nawa nila ang iyong pagka-Diyos

upang sa iyong nilikha ay maaninag ang iyong mukha.

 

Isugo mo ang iyong Espiritu upang manariwa ang himala ng Pentekostes

kung saan ang pang-unawa sa isa’t isa

ay nanaig sa Babel ng paninira

at pananakit ng damdamin ng kapwa.

Hayaan mong manatili sa kanila ang mga dila ng apoy

na lumilim sa mga apostoles

upang ang kanilang wika ay maging pagpapahayag ng kapayapaan,

kaligayahan, katotohanan at pag-ibig.

Ama naming mapagmahal

namamayani ang galit sa aming paligid,

galit na kumikitil ng buhay.

Pakinggan mo ang aming mga panalangin

na lipulin ang kasamaan sa aming bayan

lalo na ang karumaldumal na krimen

ng pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot

at ang malalang kurakot na nagpapahirap sa aming bayan.

Pagkalooban mo rin kami ng mapagpakumbabang pag-amin

na lahat ng kasamaang ito ay nakaugat sa aming mga puso:

sa aming inggit, pagkagahaman, kasakiman

at hindi mapigil na pagnanais ng labis sa totoong kailangan.

 

Kaawaan mo ang mga pumanaw dahil sa kasalukuyang pagtugis sa kasamaan.

Ipinapanalangin namin sila dahil ang buhay ay mahalaga para sa iyo

at walang tao ang hindi kailanman karapatdapat sa pagtubos

na inihandog na iyong Anak para sa lahat.

Aluin mo ang kanilang mga pamilya

at ituro sa kanilang mga anak

ang landas ng katuwiran.

Ikaw lamang ang nakababatid at nakapagtuturo ng kabutihan.

 

Itinataas naming sa iyo ang Simbahan

upang mapanindigan niya ang kanyang bokasyong maging propeta

lalo na sa mga pagkakataong puno ng panganib at pagsubok.

Sa mga panahong ito’y

hinihiling mo na mapaglingkuran namin ang aming bayan

sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong Salita.

 

Huwag mong hayaang kami’y madaig

ng aming mga takot at pangamba.

Batid namin ang aming mga kasalanan.

Wala kaming mukhang maiharap dahil sa aming mga pagkukulang.

Ngunit dumulog sa iyo ang mga propeta noong una

sa kabila ng kanilang pagkamakasalanan.

Iniatas mo sa kanila na ihatid sa mga tao ang iyong pahayag.

Ipinaalala mo sa kanila na hindi kanilang salita

kundi iyo ang ipahahayag.

 

Patawarin mo ang aming mga kahinaan bilang Simbahan.

Palakasin mo kami sa paglilingkod sa iyo

upang kami’y maging asin at liwanag sa daigdig.

 

Ang babae mula sa Galilea na iyong piniling maging Ina ng iyong Anak

ay nagtanong kay Juan Diego: “Hindi ba’t ako ang iyong Ina?”

 

Ngayong panahon ng pangangailangan,

lubos naming ipinagkakatiwala sa panalangin

ng aming Mahal na Ina ang aming buong sarili.

Sa kanya kami humuhugot ng lakas loob

upang maging tapat sa aming pagtawag at pagtatalaga

na maging salamin ng mukha ng iyong Anak.

Amen.

 

wordpress statistics